INTRA

EXPRESSIVE ARTS EDUCATION AND RESEARCH

Forskargruppen INTRA

INTRA är en forskarmiljö som utforskar betydelsen av estetisk aktivitet i mötet med pedagogik. I detta möte uppstår nya utgångspunkter för hur kunskap blir till och som möjliggör nya insikter.

Forskningen tar sin empiriska utgångspunkt i den praktik som genomförs inom EXA, Expressive Arts. INTRA:s verksamhet har resulterat i ett antal forskningsartiklar .

 

Hjälshammar Fridhäll 1, S-33144 Värnamo


Sweden (0)70 4414996   per@apelmointermodal.se

© Copyright INTRA